Communicatie onderzoek

Merk- & communicatie onderzoek


Merkonderzoek verschaft bedrijven de inzichten die nodig zijn bij het creëren en uitbouwen van hun merk(en).

Een merkonderzoek kan gaan van een eenvoudig naambekendheidsonderzoek tot een volledig positioneringsonderzoek.


Naambekendheidsonderzoek


Een naamsbekendheidsonderzoek geeft een bedrijf of organisatie inzicht in de bekendheid van haar bedrijf, producten, diensten en/of merk. De resultaten kunnen bijvoorbeeld de basis vormen voor handhaving of verandering van het promotiebeleid. Dit onderzoek wordt vaak op verschillende tijdstippen herhaald. Voorafgaand vindt een nulmeting plaats die als basis zal dienen om de resultaten van latere metingen mee te vergelijken. Zo wordt het effect van bepaalde inspanningen mooi in kaart gebracht.


Allerlei aanvullingen op dit onderzoek zijn mogelijk:


• Aankoopoverwegingen (zit u in de zogenaamde “consideration set” van consumenten of bedrijven?)
• Het imago van uw bedrijf ten opzichte van de concurrentie
• Positioneringsonderzoek naar uw doelgroep (noden en behoeften van uw doelgroep, sterkten en zwakten van uw bedrijf en uw concurrenten)
• Integratie van andere data, zoals social media buzz of interne verkoopscijfers.


Communicatieonderzoek


Communicatieonderzoek geeft een bedrijf of organisatie zicht op hoe doeltreffend en succesvol bepaalde inspanningen geweest zijn. Het bereik van de campagne kan in kaart gebracht worden, of de juiste doelgroep bereikt is, of de campagne de mening over uw bedrijf, diensten of producten veranderd heeft, …
Ook hier kan het onderzoek aangevuld worden met andere data, zoals de media-investeringen of social media buzz.

DataSynergy BVBA | Jubellaan 70, 2800 Mechelen | +32(0)15 65 60 46 | BE0568.660.124 | Copyright © All Rights Reserved